Jaaroverzicht RLLK

 

 

 

 

2022 in vogelvlucht

2022 in vogelvlucht

stats icon voor Nieuwe bomen 267

Nieuwe bomen

267
stats icon voor Kleine boompjes 3.659

Kleine boompjes

3.659
stats icon voor Grote en monumentale bomen verzorgd 454

Grote en monumentale bomen verzorgd

454
stats icon voor Km houtkanten beheerd 14

Km houtkanten beheerd

14
stats icon voor Nestkasten geplaatst 55

Nestkasten geplaatst

55
stats icon voor Ha ingezaaid met biodiverse mengsels 210

Ha ingezaaid met biodiverse mengsels

210
stats icon voor Km wandelpaden onderhouden 940

Km wandelpaden onderhouden

940

Omzet RLLK 2022

Omzet RLLK 2022

2.101.172 €

Lees hier de uitgebreide financiële cijfers

Partners

Natter bos in Pelt

De Dorperloop, die vroeger de grens vormde tussen Pelt en Bocholt, werd in het verleden rechtgetrokken en uitgediept. Deze ingreep gebeurde destijds met de bedoeling om het water zo snel mogelijk af te voeren. Nu weten we beter. De natte valleibossen langsheen de Dorperloop dreigen te verdwijnen samen met de dieren- en plantensoorten die zich hier thuis voelen. Maar ook door de klimaatverandering is het verstandig om water zo lang mogelijk in een gebied te houden om verdroging van de ruime omgeving te voorkomen. We verhoogden daarom de beekbodem en gaven de vennen zachte glooiende randen. De vallei kan hier weer haar ‘sponswerking’ opnemen. Een dikke laag bosgrond werd afgevoerd, zodat bijzondere soorten zoals zonnedauw en natte heide hier terug kunnen groeien. Het is een ideale biotoop voor Europees beschermde vogelsoorten boomleeuwerik en nachtzwaluw en vlindersoorten zoals het groentje, het bont zandoogje en de kleine ijsvogelvlinder, en ook voor veel kikkers, libellen en juffers.

Met steun van de Vlaamse overheid, Agentschap natuur en Bos en gemeenten Pelt en Bocholt.

Fotogalerij