Jaaroverzicht 2019

Meer en betere natuur

Meer & betere natuur

In de Lage Kempen ligt het grootste aandeel Europees belangrijke natuur van Vlaanderen. Dat is fantastisch, maar geeft ons ook een grote verantwoordelijkheid. Het Regionaal landschap helpt particulieren, bedrijven en gemeenten met herstel en beheer van deze natuur en biodiversiteit. We maken plannen, geven advies, zoeken subsidies en zorgen voor een goede uitvoering van de werken. Niet alleen de topnatuur verdient bescherming, het is ook belangrijk natuurgebieden met elkaar te verbinden en te zorgen dat er ook dichtbij ons thuis natuurplekjes zijn.

Cijfers en feiten 2019

Cijfers en feiten 2019

stats icon voor uren arbeiders ingezet voor landschapszorg 33 717

uren arbeiders ingezet voor landschapszorg

33 717
stats icon voor bomen en struiken geplant 14 291

bomen en struiken geplant

14 291
stats icon voor mensen participeerden actief in erfgoed acties 133

mensen participeerden actief in erfgoed acties

133
stats icon voor km haag aangeplant of in ere hersteld 7,43

km haag aangeplant of in ere hersteld

7,43
stats icon voor km wandelpad tiptop gehouden 770

km wandelpad tiptop gehouden

770
stats icon voor ha in 12 grote of kleinere parken beheerd 125

ha in 12 grote of kleinere parken beheerd

125
stats icon voor ha heide geplagd 4,1

ha heide geplagd

4,1
stats icon voor ha nieuwe heide ingezaaid 1,2

ha nieuwe heide ingezaaid

1,2
stats icon voor ha ingezaaid met biodiversiteitsmengsels 205

ha ingezaaid met biodiversiteitsmengsels

205
stats icon voor vrijwilligers helpen als wandelpeter of –meter 144

vrijwilligers helpen als wandelpeter of –meter

144
stats icon voor ha invasieve uitheemse soorten bestreden in 68

ha invasieve uitheemse soorten bestreden in

68

Streekeigen karakter

Streekkarakter

Samen zorgen ‘kleine landschapselementen’ al eeuwenlang voor een gezond en karaktervol landschap. We tellen gelukkig nog veel knotbomen, houtkanten, heidepercelen, hooilanden, landduinen, monumentale bomen, vijvers, bospercelen enz. Het Regionaal Landschap ondersteunt iedereen om vanuit een duurzame visie en concreet beheer al dat landschappelijk groen in goede staat te brengen en te houden.

Landschapsbeleving

Landschapsbeleving

De Lage Kempen is een streek waar er ruimte is voor mens èn natuur. Voortdurend nemen we initiatieven om samen met onze partners natuur en landschap beleefbaar te maken. Zeker kinderen worden hierbij niet vergeten. We koppelen dan ook vaak educatie aan inrichting, maar dan op een speelse manier. Wandelen in de natuur is overigens heel effectief om tot rust te komen en gezond te blijven. In 2019 telden we meer dan 1 miljoen wandelaars op onze paden die gemiddeld €19,75 per dag besteden.

Onroerend erfgoed

In Halen werden een oude sluis gereconstrueerd en een historische kerkhofmuur zorgvuldig hersteld.

Onroerend erfgoed

RLLK heeft een lange traditie van landschapszorg waarbij we niet alleen het historische landschap herstellen maar ook vergeten gebruiken die ons landschap meevormden weer in de kijker plaatsen. We ondersteunen gemeenten én particulieren met advies rond landschappelijk, bouwkundig en archeologisch erfgoed. We helpen hen wegwijs in de complexe erfgoed wereld en zoeken mee naar subsidiemogelijkheden.

Loket onderhoud buitengebied

Loket onderhoud buitengebied

In Limburg zijn 36 ‘Parkrangers’ of arbeiders in landschapsteams actief via maatwerkbedrijven De Winning en De Wroeter. Ze dragen zorg voor onze recreatieve paden en voeren landschapsonderhoud uit zoals snoeien, planten, herstellen... In 2019 ijverden we hard voor het voortbestaan van deze groene èn sociale samenwerking en we zijn dan ook superblij dat gedeputeerde Bert Lambrechts vanuit de provincie hiervoor voldoende middelen voorziet vanaf 2020!

Lees meer

Uitgaven 2019

Uitgaven

stats icon voor euro voor natuureducatie en draagvlak 108 256

euro voor natuureducatie en draagvlak

108 256
stats icon voor euro voor Natuur, Landschap en Onroerend erfgoed 745 596

euro voor Natuur, Landschap en Onroerend erfgoed

745 596
stats icon voor euro voor Recreatie 83 619

euro voor Recreatie

83 619

Financiën structurele middelen en hefboomwerking

Structurele middelen (29%)

Structureel provincie

492 512

Structureel gemeenten

76 739

Structureel Vlaanderen

63 431

Hefboomwerking (71%)

Projectmatig Europa

105 912

Projectmatig Vlaanderen

553 798

Projectmatig provincie

602 543

Projectmatig gemeenten

182 652

Eigenaars & diversen

117 139

Totaal financiën 2019

Totaal financiën 2019

stats icon voor Subtotaal Structurele middelen 632 681

Subtotaal Structurele middelen

632 681
stats icon voor Subtotaal Hefboomwerking 1 562 043

Subtotaal Hefboomwerking

1 562 043
stats icon voor Totaal 2 194 724

Totaal

2 194 724

Partners