Jaaroverzicht RLLK

 

 

 

 

2022 in vogelvlucht

2022 in vogelvlucht

stats icon voor Nieuwe bomen 267

Nieuwe bomen

267
stats icon voor Kleine boompjes 3.659

Kleine boompjes

3.659
stats icon voor Grote en monumentale bomen verzorgd 454

Grote en monumentale bomen verzorgd

454
stats icon voor Km houtkanten beheerd 14

Km houtkanten beheerd

14
stats icon voor Nestkasten geplaatst 55

Nestkasten geplaatst

55
stats icon voor Ha ingezaaid met biodiverse mengsels 210

Ha ingezaaid met biodiverse mengsels

210
stats icon voor Km wandelpaden onderhouden 940

Km wandelpaden onderhouden

940

Omzet RLLK 2022

Omzet RLLK 2022

2.101.172 €

Lees hier de uitgebreide financiële cijfers

Partners

Landschapssymposium met charter

Op de Internationale dag van het landschap, 20 oktober, organiseerden de 16 regionale landschappen voor het eerst een landschapssymposium in het Vlaams parlement. We reflecteerden met partners en breed publiek over onze landschappen. We engageerden 32 vertegenwoordigers van overheden, middenveldorganisaties en sociale economiebedrijven om het Vlaams charter landschapsbeheer te ondertekenen. Met het charter drukken al deze ondertekenaars hun engagement uit om door samenwerking en kwaliteitsvol beheer te zorgen voor sterke landschappen die een antwoord geven op klimaatuitdagingen, bijdragen aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten, zorgen voor een aantrekkelijke en herkenbare leefomgeving en een hoge recreatieve en toeristische belevingswaarde bieden.

Voor het eerst bevestigen zoveel partners vanuit verschillende bevoegdheden en werkterreinen hun inzet voor sterke landschappen, die door kwaliteitsvol beheer ten volle kunnen bijdragen aan welvaart en welzijn.

Meer info:

https://www.regionalelandschappen.be/nieuws/dit-was-het-symposium-landschappen-voor-het-leven